Lise Lyseggen

Et liv som healer og synsk

Merete Evertsen Mai 2010

 

Lise Lyseggen (55) har vært synsk og hatt healende evner så langt tilbake som hun kan huske. Da Lise var lita jente for femti år siden, var det vanlig at folk stemplet det uforståelige og uforklarlige som ren galskap. Hennes medfødte evner førte til mye smerte og lidelse gjennom oppveksten, men Lise fant ut hvordan hun skulle finne balansen. Hun ville vie sine evner og sitt liv til å hjelpe andre. Hennes evner er også blitt satt på prøve i en egen tv-serie som ble sendt på TVRomerike våren 2009.

 

Jeg har alltid prøvd å gjøre noe for dem som ikke har noe, gjøre en forskjell.

Mitt største forbilde er «gatebarnas far» Arne Skarpsno. Han var en stor mann! Jeg var så heldig at jeg fikk være med ham på noen runder i hans arbeid for de verst stilte her i landet.

Siouxindianerne trenger hjelp

Gunnar Christensen

 

Det du kanskje ikke vet om Lise Lyseggen er at hun er sterkt engasjert i hjelpearbeid i fattige deler av verden og i særdeleshet blant Sioux-indianerne i Sør-Dakota, USA. Hver sommer drar hun til Siouxindianerne der hun er deres "medisinmann" og hjelper.

 

Jeg var fast bestemt på å hjelpe disse indianerne på en eller annen måte - koste hva det ville.

Da jeg endelig kom tilbake hadde jeg med 15 biler og to lastebiler fulle av mat vann klær og ulltepper.

Slik tenker en ekte indianer

Gunnar Christensen

 

Indianerstammene på dette Amerika-kontinentet er svært forskjellige seg imellom, men grunnverdiene er de samme. Det er avgjørende viktig overfor indianerne å holde ord. En avtale er en avtale her mer enn hos oss. Samtidig vet vi at i utgangspunktet er det liten tillit mellom indianer og hvit. Dette fordi den hvite mann oftest bryter avtaler før blekket er tørket. Det er derfor viktig å stå for det man sier i Pine Ridge. Jeg må derfor holde ord, ellers er jeg ferdig her. Det gjelder også alle som kommer hit.

 

Indianernes verdifulle kunnskap om naturen kan nå dø ut: Det er i vår tid viktigere enn noen gang å bruke indianernes naturkunnskap slik jordklodens helsetilstand er nå.

Jeg jobbet hos Mor Teresa

Gunnar Christensen

 

Hun var som en liten spurv jeg følte jeg kunne ta under armen, men denne magre lille kvinnen hadde en nærmest ufattelig lang arbeidsdag og et nøysomt, omfattende virke som hjelpearbeider for fattige og nødlidende i Calcutta-slummen. Samtidig hadde hun en sterk autoritet: Alle fulgte hennes ordre. Hun hadde så merkelige øyne som fascinerte meg veldig. Det var som om hun så tvers igjennom meg. Det var en egenro over hvordan hun snakket til mennesker. En ro jeg ikke hadde opplevd før. Det føltes som om hun åndelig sett var opphøyd som en engel.

 

Nå har  Lise Lyseggen 40 års fartstid som hjelpearbeider med hjelpeprosjekt blant fattige Sioux-indianere i USA.