Sioux Soul Fondation er en non-profit organisasjon som arbeider for å bedre levevilkårene til Indianerne i Pine Ridge reservatet. Vi ønsker først og fremst å gi de unge troen på livet og fremtiden (ca 50% av de som lever i reservatet er under 19 år). Organisasjonen drives av frivillige med Lise Lyseggen i spissen. Lise har jobbet med veldedighet hos indianerne i Pine Ridge-reservatet  i over 40 år. Pine Ridge Reservatet strekker seg over 3 County (fylker). Shannon, Jackson og Bennett County i Sør Dakota og er et av de fattigste reservatene i USA. 

 

 

Noe av realiteten i Pine Ridge reservatet

 

 • 75 % lever under fattigdomsgrensen. (USDA)

 • En families gjennomsnittlige inntekt: ca 3700 dollar i året. (U.S. Census Bureau)

 • Arbeidsledigheten er ca 85 %. (U.S. Census Bureau)

 • Barnedødeligheten er 300 % over snittet for USA. (United Nations and Peoples Organization)

 • Diabetes og tuberkolose er 800 % over det nasjonale snittet. (Indian Health Services)

 • Ca 50% av boligene er uten elektrisitet, isolasjon, telefon, vann og kloakk. (Indian Housing Authority)

 • 70% frafall fra high school (United Nations and Peoples Organization)

 • Pine Ridge skoler ligger blant bunn 10% på offentlige tilskudd. (Bureau of Indian Affairs)

 • Gjennomsnittlig levealder: Menn 48 år, kvinner 50 år. Dette er lavest i USA og andre laveste i den vestlige halvkule. (AIRC)

 • Antall personer per bolig: 12 (National American Indian Housing Council)

 • Selvmordsraten blant tenåringer: 400% høyere enn landsgjennomsnittet.

 • Alkoholisme: Finnes hos 9 av 10 familier. Hvert 4 barn er født med føtalt alkoholsyndrom

 • Dødstall som følge av alkohol er 900% høyere enn nasjonalt. (Dakota-Lakota-Nakota) 

Være en pådriver for at Indianerne skal få bedret levevilkårene, slik at kommende generasjoner kan få være med å skape sine egne muligheter til et "normalt" liv.

VÅR VISJON

Om oss

Dagsenteret i Martin hjelper over 100 familier i året. Dette er primært familier som ønsker å komme ut av et liv i rus, for å få beholde sine barn. Disse damene gjør en kjempejobb for barna i reservatet. De reiser hjem til familiene med klær og mat og sørger for at barna kommer seg på skolen. Vi støtter med senteret med penger til husleie samt innsamling av klær og leker som vi får fraktet 2-3 ganger i året.